Kvalitets Kontrol - Firmaets slogan
El-check er en gennemgang af boligens installationer. El-checket er mindre omfattende end det lovpligtige el-eftersyn.
 
Skemaerne omfatter andelsboliger,ejerlejligheder, række, kæde og dobbelt huse samt sommerhuse.
Hovedhus opført 2001 eller senere
Samlet bygningsareal, jf. BBR
Maksimalt vederlag
excl. moms kr.
Administrationstillæg
 kr.
Ialt incl. moms kr
 Under 50 m2
 1.050,00
 78,00
 1.410,00
 50-100 m2
 1.350,00
 78,00
 1.785,00
 101-200 m2
 1.850,00
 78,00
 2.410,00
Større huse og andre bygninger, herunder elinstallationsrapport for
fælleseje og fællesfaciliteter i
ejerlighedskomplekser
Pris aftales individuelt
 78,00
 -
Hovedhus opført før 2001
Samlet bygningsareal,  jf. BBR
Maksimalt
vederlag
excl. moms kr
Administrationstillæg
 kr.
Ialt incl. moms kr
Under 50m2
1.250,00
78,00
1.660,00
50-100 m2
1.550,00
78,00
2.035,00
100-200 m2
2.050,00
78,00
2.660,00
Større huse og andre bygninger, herunder elinstallationsrapport for fælleseje og fællesfaciliteter i ejerlejlighedskompleks
 Pris aftales
 individuelt
78,00